Przykładowe projekty

Analizy MES

Generative Design

Projekty z wykorzystaniem kompozytów

GFRP / CFRP / ..... (Glass / Carbon / ..... Fiber Reinforced Polymer) - materiał przyszłości

Projektowanie obiektowe z wykorzystaniem skanów 3D

Projekty systemowe

Tematyka dźwigowa ("windowa")

Podkonstrukcje

Kosze, zbiorniki, zsypy, ...

Prototypy, modyfikacje, inne...