Przykładowe projekty

Analizy MES

Generative Design

Skany 3D (Projektowanie "hybrydowe")

Projekty systemowe

Tematyka dźwigowa ("windowa")

Podkonstrukcje z pomostami

Kosze, zbiorniki, zsypy, ...

Prototypy, modyfikacje, inne...